549 780 visningar · Publicerad 5 år sedan

Skärpta avgaskrav för motorcyklar 2021

Publicerad av:
Pelle Johansson
0 0 0
Transportstyrelsen informerar: Nya motorcyklar och mopeder med lägre utsläppsklass än Euro-5 ska registreras och tas i trafik senast den 31 december 2020.

Den 1 januari 2021 skärps EU-kraven för avgasutsläpp för motorcyklar och mopeder. Från och med årsskiftet ska en ny motorcykel eller moped uppfylla nya Euro-5-nivån. Det innebär att motorcyklar med lägre utsläppsklass inte får registreras eller tas i bruk för vägtrafik efter årsskiftet. Samtidigt inför EU lättnader på grund av pandemin som berör registrering av vissa slutserier.

För att en ny motorcykel eller moped ska få registreras i Sverige måste den uppfylla vissa avgaskrav, så kallade utsläppsklasser eller euroklasser. Avgaskraven skärps stegvis. Nu berörs således nya motorcyklar och mopeder med lägre utsläppsklass än Euro-5. Dessa ska registreras och tas i trafik senast den 31 december 2020. Det gäller även om fordonet inte används. Motorcykel och moped är säsongsfordon som ofta ställs av under vintersäsongen. Är fordonet påställt i trafik före årsskiftet har det ingen betydelse när fordonet sedan ställs av.

Observera att för trial-och enduromotorcyklar, trehjulig moped för gods samt fyrhjulig moped med karosseri och max tre dörrar samt max effekt 6000 watt gäller sista datum för registrering i stället 31 december 2024.

Slutserieundantag
Tillverkare och leverantörer som har fordon kvar i lager vid en kravskärpning kan få problem att sälja eftersom det inte är tillåtet att registrera dem. Reglerna gör det möjligt att söka ett så kallat slutserieundantag för att undgå ekonomisk förlust. Det innebär att det går att sälja och registrera ett visst antal fordon som fanns i lager innan kravskärpningen trots att de inte uppfyller den nya kravnivån. Tillverkaren eller dess representant måste ansöka om ett slutserieundantag hos Transportstyrelsen för berörda fordon.

På grund av pandemin har EU infört tillfälliga lättnader för tillverkare och leverantörer av motorcyklar och mopeder. Det har gjorts genom att tillåta ett större antal slutserieundantag. Dessa fordon behöver alltså inte registreras innan årsskiftet.

– Den som köpt en motorcykel eller moped klass 1 tidigare i år kan vända sig till sin handlare för att ta reda på om fordonet omfattas av lättnaderna. I så fall gäller att man inte behöver registrera och ta i trafik senast den 31 december 2020. Det förutsätter att det finns ett godkänt slutserieundantaget. Undantaget är unikt för varje berörd motorcykel eller moped och behövs för att kunna registrera det från den 1 januari 2021, säger Per Öhlund, utredare på Transportstyrelsen.

Så ställer du på ditt fordon: Anmälan sker enklast via vår e-tjänst Ställa på ditt fordon. Uppgiften uppdateras omgående i vägtrafikregistret. Tänk på att fordonet måste vara trafikförsäkrad för att du ska kunna ställa på det.

Eldrivna fordon berörs inte av kraven på Euro-5.

Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/skarpta-avgaskrav-for-motorcyklar